Menu

Politik om forsikringer

Formålet er bl.a. at sikre, at NFC's værdier er forsikret, samt sikre afdækning af risici, som kan være økonomisk belastende for NFC.

Alle foreninger under DIF er automatisk dækket af kollektive forsikringer hos Tryg.
DIF, DGI og Tryg samarbejder om at skabe trygge rammer for idrætten i Danmark. Det betyder, at Tryg leverer forsikringer til DIF, DGI og deres medlemmer - herunder NFC.
DIF og DGI har udvalgt en række kollektive forsikringer, som alle foreninger, der er medlem af et specialforbund – og ad den vej også af DIF – automatisk er dækket af. Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, de andre er blot alment gyldige.

Kollektive forsikringer

Ansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, associerede foreninger, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v.

Hvorfor forsikring

Der er ikke noget lovkrav om at tegne en ansvarsforsikring. En forening kan dog blive erstatningsansvarlig for de skader, der opstår i forbindelse med foreningens aktiviteter, og som kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for foreningen, hvis der ikke er tegnet forsikring.

Arbejdsskadeforsikring

Den arbejdsskadeforsikring som DIF og DGI har tegnet, består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige Arbejdsskadeforsikring dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen dækker foreninger og forbund i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter “Lov om arbejdsskadesikring”.

Den frivillige Arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens ledende organer.

Den frivillige Arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret opgave for foreningen.
Når en forening er arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring.
Der er to hovedområder i lovgivningen om arbejdsskader, og de er forsikret i hvert sit selskab:

 - Arbejdsulykker: Forsikret i Tryk Forsikring 
 - Erhvervssygdomme: Forsikret i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring), som er et selskab, der administreres af ATP. 

For idrætsforeninger, der har ansatte, hvor der betales ATP bidrag, beregnes præmien til erhvervssygdomsforsikringen på baggrund af disse ATP indberetninger. Præmien opkræves direkte hos den enkelte forening, landsdelsforening eller det enkelte specialforbund.

For de idrætsforeninger, der kun har ansatte, hvor der ikke betales ATP-bidrag, fordi arbejdet er af begrænset varighed, eller der er tale om ulønnede medhjælpere, betaler DIF og DGI på kollektiv basis præmien til AES.

Frivillige forsikringer

Bygningsforsikring

Hvis foreningen ejer et klubhus eller andre bygninger, er det obligatorisk at have en brandforsikring.
Forsikringen kan desuden omfatte anden bygningsbeskadigelse, fx dækning ved stormskade og evt. nedbørsskade. Herudover kan forsikringen suppleres med dækning for rørskade, svampe- og insektskader og andre specialdækninger.
Et par eksempler:
Bygningsforsikringen dækker fx, når der opstår brand, når der sker en kortslutning i el-ledninger, der fører til en brand,når en postkasse sprænges i stykker af fyrværkeri, og når der ødelægges døre, gulve og vægge af graffiti i forbindelse med indbrud.

Løsøreforsikring

Løsøreforsikring dækker foreningens ejendele som idrætsudstyr, inventar, computere og andre genstande, foreningen selv skal sørge for at forsikre. Hvis foreningen har aktiviteter på andre adresser end foreningens egen, fx på en skole, en idrætshal eller lignende, skal forsikringen også dække på disse adresser.

Løsøreforsikringen bør dække foreningens ejendele ved brand, tyveri og vandskade. Det er desuden muligt at tegne særlige forsikringer for edb-udstyr, køle- og dybfrostvarer og selvbetjente automater med indhold.

NFC har valgt at være godt forsikret, dels for at sikre alle medlemmernes værdier, men også for at sikre sig at alle trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere, er forsikret hvis de skulle komme til skade i forbindelse med at de udfører arbejde for vores fælles klub NFC. Hvis du vil vide mere, kan du tjekke dette link. 
http://www.willis.dk/enet/idraettensforsikringer/html/overblik.html

NykobingFC.dk bruger cookies for at kunne give dig den absolut bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies, der er beskrevet i vores cookiepolitik.
Læs mere!
Luk